ఎస్వీ రంగారావు వేట – స్వీయ అనుభవం

– ఆయన మాటల్లో అడవి జంతువులకు వేట ఆహార సంపాదనా మార్గం. కానీ, మనుషులకు అదో వినోదం… క్రూరమైన వినోదం. దానికోసం అర్ధరాత్రి బయల్దేరిన బృందానికి ఓ చిరుతపులి ఎదురైంది. తర్వాత..? ఒళ్లు జలదరించే…

వడ్డెర చండీదాస్

ఓ వురుమూ, ఓ మెరుపూ సృష్టించి మాయమైన తాత్విక సాహితీవేత్త శ్రీ వడ్డెర చండీదాస్ రచన: కొడవళ్ళ హనుమంతరావుజూలై 2005 తెలుగు నవలా సాహిత్యాకాశంలో హిమజ్వాల, అనుక్షణికం అనే ఓ వురుమూ, ఓ మెరుపూ…