దేవదాసు

‘దేవదాసు’ చిత్రం అంటే ముందుగా చక్రపాణి గురించి చెప్పుకోవాలి. దర్శకుడు పి.పుల్లయ్య చిత్రం ‘ధర్మపత్ని’ (1941)కి సంభాషణల రచయితగా చక్రపాణి తెనాలి నుంచి మద్రాసు వచ్చారు. ఆయన రాసిన సంభాషణలు నచ్చడంతో వాహినీ వారు…

మా కాకినాడ కథలు

అన్నపూర్ణమ్మగారు పులిహోర కలుపుతుంటుంటే… సరిగ్గా తాళింపు పెట్టే సమయానికివెళ్ళారు చుట్టుపక్కల కోతిగుంపు. అందరి చేతుల్లో తలో ముద్దా పెట్టారు ఆవిడ. అమృతం కలిపిన ఆ చేతుల్లో ఉందో… వండిన వంటలో ఉందో… తినేసి మళ్ళీ…